УИНДОУ: Каква е разликата между .exe файла и инсталираното .exe приложение?


Отговор 1:

Разликата между един EXE файл и инсталирано приложение е, че инсталаторът не просто копира exe файла, но може също така да копира допълнителни файлове за поддръжка, да променя регистъра, да създава променливи на средата и т.н. ... Всъщност тези приложения, които могат да бъдат вградени или стартирани от USB, не се нуждаят от никакъв файл за поддръжка, запис в регистъра и т.н. ... Единичният EXE файл и инсталираният често са еднакви, тъй като и двете са изградени в съответствие с Microsoft PE / COFF стандарт.

Ако искате да знаете повече за Microsoft PE / COFF, моля, гледайте

Обратно инженерство | PE и COFF файлови формати | начинаещи