Каква е разликата между изследванията, направени по математика и докторски програми по приложна математика?


Отговор 1:

Не мисля, че има ясен отговор. Pure vs Applied има общо с фокуса на изследваните теми: някои теми (да речем, големи кардинали) се изучават изключително от чистата страна; някои теми (да речем, числени методи) се прилагат в голяма степен само; докато други теми (да речем, частични диференциални уравнения) застъпват и двете, с определени различия в акцентите.

„Чистият“ анализ на PDE например може да се съсредоточи повече върху съществуването и уникалността на условията за различните класове PDE, докато „Приложен“ изследовател може да се съсредоточи върху подробното проучване на поведението на наборите от решения. Отново разграничението не винаги е ясно.

Типичните теми в приложната математика включват вероятност, статистика, диференциални уравнения, числен анализ, комбинаторика, теория на графиките и области, които засягат други науки: физика (напр. Динамика на флуидите, космология), компютърни науки (напр. Алгоритми, дискретни структури), биология ( например анализ на последователности, молекулярни мрежи) и други като химия или климатични изследвания.

Всяка една от тях може също да бъде изучавана от чисти математици или от изследователи в съседни науки (CS, физика и т.н.)