Каква е разликата между биохимия и медицинска биохимия, кой курс е по-добър според офертите за работа?


Отговор 1:

Biochem обхваща както медицинската биохима, така и други аспекти на biochem. Медицинската биохима е съобразена с студентите по медицина, като метаболизми и ензимна кинетика. Биохимата обаче е много по-широка от това. Ще има неща за ДНК, поправяне на ДНК, биофизика, фотосинтеза, клетъчна сигнализация и др. Ако искате да се заемете повече с изследванията, което ще изисква по-широки познания за различни области, биохимата трябва да бъде ваш избор. Ако искате да останете в сектора на здравеопазването на биохимата, лекарственият биохим е наред.


Отговор 2:

Не можете да направите такъв избор. Основната биохимия е предпоставка за медицинската биохимия. Медицинската биохимия е описана от нашите студенти като преглед на основната биохимия плюс приложенията на биохимията в медицината.

Основната биохимия се преподава в бакалавърската школа и сега (най-накрая!) Е необходим курс за предлекарски лекар. Медицинска биохимия се преподава в медицинско училище.