Каква е разликата между алотропите на въглерода и въглеродните съединения?


Отговор 1:

Алотропите са различни структурни модификации на елемент, при който атомите на елемента са свързани по различен начин.Например, алотропите на въглерода включват диамант (където въглеродните атоми са свързани заедно в тетраедрична решетка), графит (където въглеродните атоми са свързани в листове на шестоъгълна решетка), графен (единични листа от графит) и фулерени (където въглеродните атоми са свързани заедно в сферични, тръбни или елипсоидални образувания).Алотропите са просто кристални форми, които се състоят от атоми само от един елемент.

докато от друга страна съединението на един елемент се състои от елемента, ограничен с атоми на други елементи.Например CH4, CO2, C6H6 и т.н.


Отговор 2:

Алотропи на въглерод означава различна форма на въглерод с различна кристална структура и той не съдържа друг елемент освен въглерода.Напр. Въглища, диаманти, топчета и др. Те се образуват чрез физически и химичен процес.

Съединението се образува при химическа реакция на въглерод с някакво друго съединение.Например органични съединения.