Каква е разликата между разбирането и реализацията?


Отговор 1:

Разбиране означава да възприемете предвидения смисъл на говорител или книга, която четете.

Да осъзнаваш означава да осъзнаеш факта напълно. На простото означава да разберете ясно. Занимава се с физическата емоционална трансформация.

Пример:

Ще осъзнаете значението на разбирането на основните науки в училище, когато следвате инженерна степен.