Каква е разликата между представянето на двамата за допълване на число и допълнението на числото на двете?


Отговор 1:

Така е, как прилагаме логиката за решаване на проблем на хартия, но колко справедливо показваме това решение пред потребителите, така че те да разберат концепцията зад решението.

Две допълнения на число

Първо трябва да намерим допълнение на число от 1.

нека вземем число 7

Двоично преобразуване на това число

0111

1 е допълнение към това число

1000

Добавка на 2 (добавете добавка 1 в 1)

1001

Представяне на допълнение на 2

Това означава, че ще представим 2-те пълни на число (което вече намерихме) с величина на знака (означава, че числото е положително или отрицателно).

За напр.

Ако числото е 7. Това е положително, означава, че битът на знака за това число ще бъде нула.

00 1001 (6-битово представяне)

0000 1001 (8-битово представяне)

(този метод е известен като представяне на величината на знака; по този метод можем да представим 2-то допълнение на положителното число.)

Но, ако числото е отрицателно (означава -7), отколкото представянето на това число

1001

Ex. (2) -5

Две са допълненията на това число

1011

Представяне на допълнението на неговите 2

1011

И в двата примера ”1 ″ представете бита на знака за отрицателни числа.

Надявам се, ще бъде полезно.