Каква е разликата между местното време и стандартното време? Защо се нуждаем от стандартно време за държава или част от държава?


Отговор 1:

Голямата разлика е в дефиницията. Стандартно време - Уикипедия определя времето по отношение на часовия пояс и това е официално определение. Местното време няма формално определение, но в общи линии това е времето, използвано на конкретно място, обикновено стандартно време. За да цитирам Оксфордския английски речник, това е „времето, определено във часовата зона, съдържаща наблюдателя или определеното място“.

С други думи, разликата е в определението. За всички намерения и цели те са едно и също нещо.