Каква е разликата между солволиза и хидролиза?


Отговор 1:

Солволизата е химическият процес, при който разтворителят действа като нуклеофил за разрушаване на една или повече връзки на разтворено вещество, реакцията може да бъде нуклеофилна субституция, елиминиране или фрагментация.

Хидролизата е специфична солволиза, при която разтворителят е вода. Има и други процеси на солволиза като алкохолиза, амонолиза и др.

Надявам се, че отговорих на въпроса ви, ако все още е объркан, оставете коментар


Отговор 2:

Солволизата е вид нуклеофилно заместване или елиминиране, при което нуклеофилната молекула е разтворител.

Хидролизата е химическото разпадане на съединението поради реакция с вода.

Докато солволизата често се отнася до контекста на органичната химия, хидролизата е много често срещана в неорганичната химия, където аква комплексите от метални йони реагират с молекули на разтворителя поради киселинността на Луис на металния център.

Надявам се объркването ви да бъде изчистено.