Каква е разликата между текста на точката и текста в областта?


Отговор 1:

Тези термини се отнасят до това дали има контейнер за текста или не.

Например, ако сте взели текстовия инструмент във Photoshop или Illustrator и щракнете където и да е в прозореца и започнете да пишете, текстът ви ще се появи на един ред, дори след като изчезне от ръба на екрана, освен ако не въведете връщане. Това е това, което е известно като тип точка.

Ако обаче вземете текстовия инструмент и нарисувате кутия с него преди да напишете, текстът ще започне нов ред, когато стигнете ръба на кутията. Това е известно като тип зона.

В някои програми можете дори да определите колко колони съществуват във вашия тип област, ширината на улука, вмъкване на текст и дори цвета на фона и хода на полето за вашия тип област.