Каква е разликата между Java 1.6 и 1.7?


Отговор 1:

Новият клас java.util.Objects е включен с по-статични методи за удобство

Три нови метода са добавени, а именно колекция клас

Collections.emptyIterator

Collections.emptyEnumeration

Collections.emptyListIterator

Нови статични методи за сравняване на примитиви

Integer.compare (междинно съединение, Int)

Byte.compare (байт, байт)

Short.compare (кратко, кратко)

Long.compare (дълго, дълго)

Boolean.compare (булева, булева).

Календар на класа повече утилита методи

Calendar.isWeekDateSupported

Calendar.getWeekYear

Calendar.setWeekDate (междинно съединение, Int, Int)

Calendar.getWeeksInWeekYear

TimeZone.observesDaylightTime

Класът java.lang.reflect.Modifier има classModifiers, interfaceModifiers, constructorModifiers, methodModifiers и fieldModifiers методи и клас ReflectionOperationException.

Нова ConcurrentLinkedDeque и LinkedTransferQueue.

Java.util.ConcurrentModificationException има нова приемане на причина и една с приема подробно съобщение.

http: //java.net.ProtocolFamily интерфейс има enum StandardProtocolFamily, който реализира този интерфейс.

Класът InetAddress с метод getLoopbackAddress.

ProcessBuilder има метод Пренасочване.

Класът символи е вложен enicodeScript enum.

Интерфейсът на Statement има методи closeOnCompletion & isCloseOnCompletion

Интерфейсът java.sql.DatabaseMetaData има getPseudoColumns и генерирани методиKeyAlwaysReturned.

CallableStatement има 2 метода getObject

Класът на драйвери има метод Driver.getParentLogger

File.toPath () има java.nio.file.Path.

Въвеждане на нов интерфейс java.security.AlgorithmConstraints

Нов клас CertificateRevokedException

CertPathValidatorException има повече методи

Нов java.dyn.InvokeDynamicBootstrapError

Ново WrongMethodTypeException

Throwable има addSuppression (Throwable) и getSuppress () методAssertionError има нов конструктор, приемащ причина.

Applet има методи Applet.isValidateRoot

JMX включва PlatformManagedObject интерфейс и ManagementFactory.getAllPlatformMXBeanInterfaces методи

Класът Locale има много нови функции и методи


Отговор 2:

Java 1.7 е ъпгрейд на версия на Java 1.6

В java 1.7 са добавени много функции. Някои от връзките, които ще намерите по-долу

  • Нови езикови функции на Java 7 - Характеристики и подобрения на DZone JavaJava SE 7

Програмата, изпълнена с 1.6, може да се използва с 1.7, но обратното не е вярно.

Подобно функциите, въведени в Java 1.7, не могат да се използват в Java 1.6