Каква е разликата между граматиката и фонологията?


Отговор 1:

Фонологията е само част от граматиката. Фонологията се отнася до фонологичните правила, тоест абстрактните правила, свързани с звуковете на речта. Граматиката включва също морфология, семантика и синтаксис, тоест значения и начин на тяхното структуриране. Има дебат за това какво трябва да се счита за включено в граматиката, някои автори ще включват фонетика, но други не. Някои автори идентифицират граматиката със синтаксиса, а други не. Грубо казано е прието, че има поне четири нива на анализ: фонология, морфология, семантика и синтаксис.