Каква е разликата между уволнението и уволнението? http://skilledup.com


Отговор 1:

Когато служител е уволнен

Служителят е уволнен, когато личното му представяне е незадоволително или ако не отговаря на фирмените стандарти. Той може също така да бъде уволнен за вреди на имуществото на компанията, да смущава публично организацията или по друг начин да не спазва условията на трудовия си договор. Когато служител е уволнен, няма очакване той да бъде преназначен на бъдеща дата.

Когато служител е освободен

Когато служителят е уволнен, той обикновено няма нищо общо с личните му резултати. Уволнения се случват, когато една компания претърпи преструктуриране или съкращаване или прекрати дейността си. В някои случаи уволнението може да бъде временно и служителят да бъде преназначен, когато икономиката се подобри.

В някои случаи уволнените служители могат да имат право на обезщетение за обезщетение или други обезщетения за служители, осигурени от техния работодател.

Разликата между уволнението и уволнението

Благодаря ти :)