Каква е разликата между находките и откритията?Кое е граматически правилно?


Отговор 1:

Констатациите са резултат от изследвания или научни експерименти.

Находките, като съществително име, могат да се отнасят за вълнуващи неща, които човек намира или на бълхи пазар, или на друго място, където се продават много други неща, например при продажба на имоти или търг.Те също могат да означават парчета керамични или златни монети или каквото и да са намерени на археологически обект или кости, намерени от палеонтолог.

Finds е, разбира се, и третото лице, единствено време, присъства време на глагола „to find“.