Каква е разликата между IT консултант и MOA консултант?


Отговор 1:

Управление на проекти (la maîtrise d'ouvrage = MOA) се занимава с нетехнически и не-ИТ точки на проект, като например организиране на процедури, управление на промени или обучение. Мисията на консултанта на МО е да подпомага клиента в неговата промяна на информационната система: от нейното изравняване до утвърждаване на новия инструмент, включително обучение за потребители. Консултантът на МО се намесва в помещенията на клиента, обикновено като външен доставчик на услуги. Не е рядкост той да е служител там, освен ако не е голяма група. Основни мисии: Определете общи и подробни спецификации. Напишете спецификациите. Планирайте проекта. Валидирайте функционалните тестове. Предлагайте обучение и подкрепа на потребителите. Обучение ...