Каква е разликата между реципрочна и обратна?


Отговор 1:

мултипликативна обратна.

xx

x1x=1x \cdot \frac{1}{x} = 1

1x\frac{1}{x}

x1x^{-1}

ff

gg

f(g(x))=g(f(x))=xf(g(x)) = g(f(x)) = x

f(x)=2x+3f(x) = 2x + 3

g(x)=x32g(x) = \frac{x-3}{2}

f(g(x))=g(f(x))=xf(g(x)) = g(f(x)) = x

xx

g(x)g(x)

f(x)f(x)

g(x)=f1(x)g(x) = f^{-1}(x)

f1(x)=x32f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}

f(x)f1(x)=1f(x) \cdot f^{-1}(x) = 1


Отговор 2:

Реципрочен е превключване между двата маркера на разделение (числителя и знаменателя).

Инверсията е превключване между сумарните (отрицателните) две полярности.

Докато оригинът на реципрочната стойност е: 1,

оригото на сумирането е: 0.

Дупката на празнината (виж: Абсолютен праг) между тези два орига (е най-голямата грешка на сегашната „математика“, тъй като те обърнаха динамично (с главата надолу) своите операнди, докато забравиха да превключат и така държаха статично (надолу)) краищата на техните цели координатни системи !!! (Grat. Clap. BANGHEAD)) създава Безкрайната Вселена.

И това е простата причина, поради която те не разбират нищо за Безкрайната Вселена, като феномените в „Тъмния сектор“.


Отговор 3:

xx

1/x1/x

33

1/31/3

1/31/3

33

2/32/3

3/23/2

ff

f1f^{-1}

ff

ff

33

f1f^{-1}

33

ff

f1f^{-1}

33

ff

f1f^{-1}


Отговор 4:

xx

1/x1/x

33

1/31/3

Iff(x)=axthen[math]f1=1ax[/math]If f(x)=ax then [math]f^{-1}=\frac{1}{a}x[/math]

33

2/32/3

3/23/2

ff

f1f^{-1}

ff

ff

33

f1f^{-1}

33

ff

f1f^{-1}

33

ff

f1f^{-1}


Отговор 5:

xx

1/x1/x

33

1/31/3

1/31/3

33

2/32/3

3/23/2

ff

f1f^{-1}

ff

ff

33

f1f^{-1}

33

ff

f1f^{-1}

33

ff

f1f^{-1}