Юридически погледнато, каква е разликата между пренебрегването и небрежността?


Отговор 1:

Пренебрегването е действието да не се грижите за някой, на когото дължите специфично задължение за грижи, като задължение на родителите да осигурят обитаема среда за детето си.

Небрежността е неизпълнение на законно задължение, което трябва да имате към другите, като например задължението да управлявате автомобила си с разумна грижа.