Има ли разлика между закаляването и закаляването?


Отговор 1:
  • Втвърдяването и закаляването е част от процеса на термична обработка. Процесът на топлинна обработка: - Топлинната обработка е нагряването и охлаждането на металите, за да се променят техните физични и механични свойства, без да се оставя да промени формата на термична обработка. Топлинната обработка може да се каже, че е метод за укрепване на материалите, но може да се използва и за промяна на някои механични свойства, като подобряване на формообразуването, механичната обработка и др. , стомана и много други материали. Процесът на термична обработка включва използването на отопление или охлаждане, обикновено до екстремни температури за постигане на желания резултат. Много важни са производствените процеси, които не само могат да помогнат на производствения процес, но също така могат да подобрят продукта, неговата производителност и неговите характеристики по много начини.Втвърдяване: - Втвърдяването е процес на металообработка, който обикновено се използва за подобряване на твърдостта на конкретните материали. използването на това третиране ще доведе до подобряване на механичните свойства, както и до повишаване на нивото на твърдост, което ще доведе до по-твърд и по-траен предмет. Сплавите се нагряват над критичната температура на трансформация на материала, след това се охлаждат достатъчно бързо, за да се превърне мекият първоначален материал да се трансформира до много по-твърда, по-здрава структура. Закаляването е част от процеса на закаляване. Закаляване: - При закаляване процесът се нагрява до подходящия температура и след това се охлажда във вода или масло, за да се втвърди до пълна твърдост според вида на стоманите. Материалът се нагрява до подходящата температура за втвърдяване, след това се охлажда бързо чрез потапяне на горещата част е вода, масло или друга подходяща течност за трансформиране на материала до напълно втвърдена структура. Частите, които се гасят, обикновено трябва да бъдат отлежали, темперирани или да се облекчат стреса, за да се постигне правилната якост, крайна твърдост и стабилност на размерите. Сплавите могат да бъдат охлаждани с въздух или охлаждани чрез закаляване в масло, вода или друга течност, в зависимост от количеството на легиране елементи в материала и крайни механични свойства, които трябва да се постигнат. Втвърдените материали се темперират, за да се подобри тяхната стабилност и здравина.

Благодаря ти.

Източник на изображение: Google Image


Отговор 2:

Втвърдяването е процес, при който се увеличава твърдостта на материала заедно с неговата якост на опън и пластичност. Може да се направи по различни начини, не само чрез закаляване. Студената обработка не е термична обработка, но също така прави материала твърд чрез деформационно втвърдяване.

По същия начин закаляването също е начин да се направи твърд материал и се използва само в въглеродни стомани (не в неръждаеми стомани поради ниското съотношение въглерод към хром). В този процес е необходимо бързо закаляване, за да не се получи дифузия и крайната структура, трансформирана чрез срязване, е мартензит (BCT), който е най-твърдата структура на стоманата и е много крехък; освен това свойствата му могат да бъдат променени чрез закаляване.

Карбонизирането също е процес на втвърдяване, при който повърхността на стоманата ще се втвърди чрез трансформация на повърхностния слой в мартензит.


Отговор 3:

Да, защото и двете са напълно различни неща. Закаляването е много бързо охлаждане, докато втвърдяването може да включва един или няколко процеса, които увеличават здравината на материала. В стоманата закаляването обикновено предполага втвърдяване, въпреки че това не е например в сплав Al-5% Cu (в тегловни проценти).