Има ли разлика между индустриалното инженерство, науката за управление и оперативните изследвания?


Отговор 1:

Относно ИЛИ и МС, това е разграничение без разлика. Науката се заражда по време на Втората световна война, когато се събират различни интелигентни професии от много дисциплини, за да се подобрят оперативните проблеми като защита на конвои, въоръжение и стратегия ..., наречена „оперативни изследвания“. След войната се установи, че дисциплината е безценна при решаването на бизнес оперативни проблеми, най-вече Транспортният проблем, формулиран от Джордж Данциг: намерете транспортирането на транспорт с най-ниска цена при ограничения на капацитета и разходите. Името е съкратено до „Операционни изследвания“ и по-късно е преобразувано в „Наука за управление“.

Индустриалният инженеринг прилага евристични методи, за да намери ефективността и други подобрения предимно в производството ... концепцията на експертите по ефективност. OR / MS също прилагаха евристиката, но преобладаващата цел беше да се намерят оптимални решения, а не само маргинални подобрения.