Има ли разлика между да имаш бог и да вярваш в Бога?


Отговор 1:

Всеки има бог; това просто означава нещо ценно, което вие обожавате или обожавате (дори хоби или минало време). Дори известни личности и политици могат да бъдат „богове“. Но Бог изисква изключително поклонение и казва, че всички останали богове са недостойни и почитането им е идолопоклонство. Езичниците почитали много богове, дори идоли, направени от хора в глина, но това е примитивен и цивилизован човек е продължил, но все още имаме „богове“, които се състезават с Бога за приоритетите в нашия живот.

Не трябва да вярваме само в Бог, но в истинския, истински Бог и да вярваме в Бог и дори да вярваме в Бог, който е тук. Исус твърдеше, че е Бог и Неговото възкресение от мъртвите потвърждава твърдението му за божество като Божия Син и равен. Първата заповед на Декалога гласи: „Няма да имаш други богове преди Мен“.