Дали съхранението е основната разлика между CD и DVD?


Отговор 1:

Компактдискът, който има пълно определяне на компактен диск, обикновено се нарича устройство, използвано за продажба на данни на достъпни порции и сега изпреварено от напълно различни използвани науки. DVD, което има пълно определяне на дигиталния видео диск, се превръща в обикновено често наричано устройство, което понастоящем се използва за продажба на данни на големи порции и приема консумативи с изключителна дефиниция. Почти всички DVD плейъри и DVD записвачки поддържат формати на CD, а почти всички Blu-ray плейъри и горелки поддържат DVD и CD формати.

CD ширина 120 милиметра (4,7 инча) и може да запази толкова, колкото сферични 80 минути некомпресиран звук или сферична 700 MB информация. DVD плаки с ограничения от 4.7GB до 17GB и ще стигнат до такси от 600KBps до 1 / три MB.

Компактдискът съдържа по-малко данни и с широко разпространено първокачествено качество, като алтернатива, DVD съдържа допълнителни данни и има изключително полезни материали за съдържанието на материали с изключително определение.