На японски каква е разликата между で は и に は, когато окончателният глагол все още е あ る?


Отговор 1:

Яма нива Яманеко га имазу.

В планината има едни хитри котки.

Yama dewa tenki ga yoku kawari masu.

В планината климатът често се променя бързо.

に は често свързва думи в отношения на място.

で は свързва думи, подобни на своите ситуации.

ние казваме,

Във влака има аварийна камбана.

Densha no naka niwa hijyo bell ga arimasu.

във влака има аварийна камбана.

но, ние не казваме

Във влака има аварийна камбана. ✖︎✖︎✖︎

Densha no naka dewa hijyo bell ga arimasu

това не е естествено.

но ние казваме,

Добре е да се откажете от местата във влака.

Densha no naka dewa seki wo yuzuri au kotowa yoi koto desu.

добре е да си дадете лист един на друг във влака.

и ние никога не казваме,

Добре е да се откажете от местата във влака. ✖︎✖︎✖︎

Densha no naka niwa seki wo yuzuri au kotowa yoi koto desu.

「に は」 се свързва с някои думи, свързани с място.

「で は」 се свързва с някои думи, свързани със ситуацията.