как да използвам смекчаване в изречение


Отговор 1:

Смекчаване означава да направите (нещо лошо) по-малко тежко, сериозно или болезнено.

или

намаляване на тежестта на (престъпление или грешка).

Пример:

„Можете да смекчите загубите си, ако излезете от компанията сега, или в противен случай ще се изправите пред последствията.“

Добрата дренажна система може да смекчи ситуацията във вашия квартал от наводнения.