как да разбера дали охлювът е момче или момиче


Отговор 1:

Всички охлюви са женски, всички са и мъжки. Охлювите са хемафродит и са двата пола. Ако някога ги видите да се чифтосват, можете да видите това сами. По този начин те могат да увеличат броя си драстично за един сезон, когато броят може да бъде опустошен от метеорологичните условия. Много от тях се ядат и от птици като дроздове и косове, така че за да се запазят видовете живи, всички охлюви ще снасят яйца и ще дадат малки. Градинските охлюви снасят по осемдесет яйца, така че можете да видите дали в момента в градината ви има само две, след няколко седмици ще има почти няколко стотин, след шест месеца те биха могли да снасят по 80 яйца, това би било около 12 000 за една година. Но охлювите могат да снасят до 1000 яйца на сезон. На тази основа никога няма да се отървете от всички тях и ако го направите в рамките на кратко време, щяхте да влезете тези от вашия съсед. Производителите са изправени пред битка, която никога няма да спечелят.