как да си надраскате топките публично


Отговор 1:

Това е добър въпрос и ми напомня философски анекдот за конфуциански генерал

Уанг Янминг

Преди 500 години.

Уанг казва, че всяко човешко същество има "сърцето на доброжелателността" (良心). И крадецът не е съгласен „нямам го“. Уанг отговаря: "Да, разбираш." След това той моли крадеца да съблече дрехите си и той го прави. И Уанг отново моли крадеца да свали гащите и той отказва. Уанг казва с усмивка: "Вижте, вие имате сърце, защото знаете срам."

Е, какво правиш? Мисля, че всички знаят какво да правят - устоявайте на това желание. Самоограничаването е универсална добродетел във всяка култура. Срамуването от обществото е основен минимум. Това каза, никой не се интересува дали имате драскотина в случая на сърбящи топки.