как да се определят реалните граници в статистиката


Отговор 1:

Класовете са от различен тип в зависимост от данните. Ако данните са дискретни, можем да използваме инклюзивни класове тип, където както горната, така и долната граница са включени в един и същи клас. Ако данните са непрекъснати, тогава се използват предимно изключителен тип класове. В изключителния тип класове (0–10, 10–20 ..) границите на класовете и границите на класовете са еднакви. Но в групирана честотна таблица се използват предимно приобщаващи видове класове (1–10, 11–20 ..)

Докато анализираме данните, за да намерим медиана и режим, получаваме само медианен или модален клас и трябва да интерполираме, за да получим точната стойност. Основните предположения за използването на тази формула за интерполация са, че класовете трябва да бъдат непрекъснати. За да направим класовете непрекъснати, трябва да намерим граници на класовете. Границите на класа гарантират, че стойността на медиана и режим не се губят, ако попаднат между две граници на класа (напр. 10.2).

Следователно границите на класовете са известни като реални граници на класа от непрекъснат тип. Всъщност интервалът на класа или ширината на класа всъщност е разликата между двете граници на класа, а не ограниченията на класа.