как да проверите в & t гласова поща онлайн


Отговор 1:

От

https://www.att.com/esupport/article.html#!/wireless/KM1009129

Достъп до гласова поща от друг телефон Достъпът до гласовата ви поща от друг телефон е удобен, когато нямате безжичен телефон със себе си или когато сте извън зоната на покритие. За да проверите гласовите си съобщения от друг телефон:

  1. Обадете се на вашия 10-цифрен безжичен номер.
  2. Когато чуете поздрава си в гласовата поща, натиснете клавиша *, за да го прекъснете.
  3. Ако достигнете основния поздрав от системата за гласова поща, въведете своя 10-цифрен безжичен телефонен номер, след което прекъснете поздрава, като натиснете бутона *.
  4. Въведете паролата си за гласова поща, когато бъдете подканени.
  5. Следвайте гласовите подкани, за да слушате вашите съобщения.