как да промените качеството на печат на брат принтер -


Отговор 1:

Ефективни методи за отстраняване на неизправности за отстраняване на грешки в принтера на Brother - 1–866–407–0953

Уверете се, че захранването на принтера

Когато печатащата машина има достатъчно мощност, светват LED светлини.

Постоянна LED светлина на опцията за захранване показва, че печатащата машина е включена.

След като индикаторите за грешка започнат да мигат или да мигат, това показва грешката на принтера. Вижте иконата / опцията, която показва грешка. Това може да е тонер или грешка на хартия.

Ако няма включени светлини, независимо дали е свързано, проверете изходната му мощност или свържете отново захранващия кабел. Повечето проблеми с принтера са решени чрез просто изключване и повторно свързване на захранващия кабел.

Проверете връзката между принтера Brother и компютъра -

Уверете се, че връзката между компютъра и принтера е сигурна. Свържете отново, ако е необходимо.

Проверете дали компютърът е свързан към печатащата машина. Трябва да отворите всички устройства и да кликнете върху сестринския модел принтер.

Проверете състоянието, ако е зададено като принтер по подразбиране. Ако не, трябва да добавите печатащото устройство и да го зададете като основно печатащо устройство.

Проверете точката за достъп и рутера, споделени от принтера и компютъра. Уверете се, че Ethernet кабелът и управлявате правилно настройките на точката за достъп.

Вижте дали състоянието на печатащото устройство е спряло, Brother Printer Offline или не е зададено по подразбиране.

Уверете се, че драйверът на принтера е актуален

Остарелият драйвер на принтера може да причини много проблеми с принтера.

Трябва да актуализирате принтера просто като изтеглите по-новата версия на a.) Използване на изтегления помощен драйвер b. и посещение на уебсайта на сестрата на принтера.

Направете студено нулиране

Ако всичко е наред, но вашият принтер Brother не печата от компютъра, трябва да извършите студено нулиране. Студеното нулиране или фабричните мрежови настройки по подразбиране изтриват последните настройки и всички файлове. Ето защо е най-добре да създадете резервно копие, преди да приложите това решение. Всеки път, когато срещнете технически неизправности с вашия принтер Brother, това са всички ефективни решения, които можете да изпробвате, преди да се обадите на сертифициран техник или на екипа за поддръжка на принтери на Brother. Преди да се сблъскате с други проблеми, трябва да се свържете с онлайн техници за принтери за бързи решения.