как да променя реда на интегриране в двойни интеграли


Отговор 1:

Как да променя реда на интеграция?

Ако ограниченията са независими от другите променливи, просто използвайте различен ред. Това обикновено дава същия отговор. В противен случай това е така, защото интегрантът се държи лошо, като например прекъсване или тенденция към безкрайност (въпреки че това не винаги е катастрофа).

Ако ограниченията на една променлива зависят от другата променлива, трябва да разрешите неравенство или две. Тривиален пример е, ако y преминава от 0 до 1 и x преминава от 0 до y, x се прави първо интеграл, след което интегрирате върху множеството, където x> 0, y> 0 и x x, така че y преминава от x към 1 и след това интегрирате x от 0 до 1.