как да променя фоновото изображение на div с помощта на


Отговор 1:

Можете да зададете фона на div, като използвате свойството jquery css, вижте по-долу

Примерен код за задаване на фона на div с помощта на Jquery

Тук се появява фоново изображениеПримерен код за задаване на фона на div с помощта на JavaScript

Тук се появява фоново изображение
Отговор 2:

Приемете нещата по-долу като вашия html синтаксис, описващ div.

Това са някои неща вътре в тези тагове

Сега в Javascript.

Сега използвам Jquery

$ ('# mybox'). css ('background-image', 'url (yourimagelocation)');

Това е само един от начините да го направите. И също така, уверете се, че имате някакво съдържание във вашия div или сте задали височина и ширина на div, използвайки css. В противен случай div няма да се вижда изобщо.

Надявам се, че това помогна благодаря