как да промените разминаване на профила на ботове


Отговор 1:

Ако сте администраторът (или ако командата, която предстои да отбележа, е отключена за вашата роля), можете да използвате команда в бота Dyno (ако това е в сървъра), за да видите профила на човек. Забравям точно командата, но щракването върху изображението в съобщението, което показва данните за профила им, трябва да възстанови поне част от оригиналния размер на файла.

Като алтернатива бихте могли да маркирате човека и да го помолите да го сподели с вас.