как да анулирам поръчка за депо


Отговор 1:

Ако методът на плащане е PayPal, може да изминат няколко седмици, ако трябва да заведете дело и продавачът не реагира и т.н. Да предположим, че зависи от това за какво е било възстановяването и доколко продавачът е достоен. Според моя опит Depop е пълен с измамници, така че възстановяването им отнема много време, тъй като те могат да го изтеглят, защото хората просто го използват като услуга за заем с плащане