как да станете данъчен ревизор


Отговор 1:

Човек трябва да отговаря на определението за счетоводител, дадено съгласно Закона за данъка върху доходите.

Вижте раздел 288 от Закона за данъка върху доходите и обяснението за проверка на квалификацията на данъчния ревизор.


Отговор 2:

Няма отделни данъчни одитори като. Одиторът е лице, което отговаря на изискванията за CA изпит, проведено от ICAI. След като стане одитор и е на практика, може да изпълнява ролята на задължителен одитор, данъчен одитор, вътрешен одитор, одитор на ИС въз основа на извършените работи.


Отговор 3:

CA може да бъде данъчен ревизор. Отделът за данък върху дохода по заявление дава регистрация като данъчен специалист.