как да усилите високоговорител с батерия


Отговор 1:

Тук всъщност сте объркани от две неща.

Първо, всеки високоговорител издава звук на променлив ток, а не на постоянен ток. Този променлив ток всъщност се осигурява от настройката на усилвателя. Следователно не е нужно да мислите за това, усилвателят върши тази работа, като генерира усилена AC вълна, за да управлява високоговорителите ви.

На второ място, усилвателят работи с постоянен ток. Всяка усилвателна система има трансформатор вътре, който трансформира променлив ток в постоянен и след това се подава към електропроводите на трансформатора.

Така че накратко, просто свържете високоговорителите си към изхода на усилвателя и включете усилвателя с източник на постоянен ток. Ако нямате източник на постоянен ток, преобразувайте захранващия променлив ток в постоянен с помощта на трансформатор и след това включете усилвателя.


Отговор 2:

Високоговорителят с постоянен ток ще изисква съвместим захранващ адаптер за преобразуване на променлив ток в постоянен и за захранване на високоговорителя.