как да добавите синусоиди


Отговор 1:

Абсолютно не. Квадратната вълна например е сума от поредица от синусоиди, достигащи до теоретично безкрайна честота. Това е целият смисъл на преобразуването на Фурие - че всяка форма на вълната може да бъде разделена на нейните съставни честоти, известни като спектрално съдържание.

Ако сте задали въпроса по обратния начин - може ли някаква форма на вълната да бъде описана чрез сумиране на синусоидите - тогава отговорът ще бъде категорично „Да“.