как да приемем Божията любов


Отговор 1:

Не същото, но повече от това. Божията благодат е Неговата незаслужена благосклонност, която идва от Неговата любов. По-скоро е елементарно и опростено да приемем, че Бог те обича, макар че това може да бъде откровение, променящо живота ... но това не е спасението, което е най-голямата благодат, която Бог предоставя на всеки от нас. Неговият дар на благодат се предлага на всички под формата на Исус Христос Спасител. Начинът да получите Божията благодат е да приемете Исус като свой Господ и Спасител. Приемете Исус в живота си, а не само факта, че Бог ви обича. Бог обича всички, защото Бог е любов, но това няма да ви спаси или помири с Бог. Трябва да получите Божия дар от Исус Христос Спасител. Той е пътят към Бог и Той е спасението; вечният живот е в НЕГО. Даден подарък, но ако не е получен или не е „отворен“ - това няма ефект. Той е невалиден и пропилян. Бог е направил Своята част, като е изпратил Своя единствен и единствен Син да ни замести, като е поел наказанието за нашите грехове. Той плати цената за нас - Неговата част е завършена, но ние трябва да получим този Божи дар лично, като вярваме в (вярваме в) Исус. Това е разпоредбата на Бог .. Той направи начин човек да бъде спасен от греха, наказанието и ада, но ние трябва да изминем Неговия път. Това е единственият начин да получим Божията любов напълно, както е предвидено.

Исус каза „Аз съм пътят, истината и животът; никой не може да дойде при Отца освен от Мен. " (Йоан 14: 6)


Отговор 2:

Дали получаването на Божията благодат е същото като приемането и вярването, че Бог ме обича?

Да и не!

Изглежда противоречиво, затова ще обясня.

Като християнин виждам, че Библията казва, че кара „Слънцето да свети на доброто и злото“. Библията ясно показва, че получаваме Божията благодат в живота, който Той ни дава, като позволява свободната ни воля и избор, поддържаме живота си и почитаме избора си, включително позволяваме последиците от нашия избор да засягат не само нас самите, но и другите.

От друга страна, пълната степен на Неговата Милост обхваща Спасението. Тази част от Неговата Милост е отхвърлена от тези, които отхвърлят или отказват да повярват в Бог. Така че, не те не получават Божията Благодат, която осигурява Спасение, но това е част от Неговото почитане на нашия избор. Той не ни налага тази част от Неговата Благодат, тъй като това би премахнало тяхната свободна воля.

Библията е ясна, всички са дадени, чрез Сътворението някакво ниво на откровение на Бог. Бог ще ги съди за приемането на Неговата Пълна Благодат, според нивото на откровението, което са имали, в действителност. Онези, които са отхвърлили това откровение, ще бъдат съдени съответно, може да бъда осъден, отчасти за това, че не съм предоставил откровение на мнозина, бих могъл да осигуря част от Неговото Откровение. Те няма да бъдат съдени по Откровение I, или други не са успели да ги дадат.


Отговор 3:

Това е първата стъпка, но Божията Благодат зависи от приемането на Исус Христос и Неговата Жертва за нашето Изкупление и вярата, че След като Христос беше разпнат, Той беше възкресен и възнесен отдясно на Бог, всичко за нашето спасение и помирение с Отца .

За да получите тази Благодат, вие трябва да признаете, от истинска вяра и чисто желание, че Исус Христос, Божият Син (YHWH) Всевишният, е Господ. Трябва да Го помолите в сърцето си и да направите всичко възможно, за да избегнете греха. И вие трябва да показвате любов към всички в една и съща мярка (поне), тъй като обичате себе си.

Благодатта на Бог е дар. Всичко, което трябва да направите, е да му кажете, че го приемате и след това да го докажете, като живеете в близост до Него и Христос, колкото можете.

Господ винаги помага на онези, които искат от искрено сърце, въпреки че може да не го осъзнаете по това време.

Амин.


Отговор 4:

Забелязах някои от отговорите ви на други автори.

Имате предвид Ефесяни 2: 8–9

Защото по благодат сте спасени чрез вяра - и това не е от вас самите, това е Божият дар - не чрез дела, така че никой да не може да се похвали.

Благодатта, на която се позовавате, включва Бог, който дава Своя син от ваше име, за да ви спаси от вечната смърт. Вечният живот е страничен продукт на спасението. Бог предложи Своя син свободно - единственото условие е да вярвате в Него като ваш Господ и Спасител (свободна воля). Спасението не се натиска върху никого - въпрос е да приемете това, което Исус направи за вас. Също толкова важно е, че Бог те обича, независимо дали искаш Неговата любов или дори вярваш, че Той те обича. Отново не трябва да правите нищо - любовта му е константа.

Отново благодатта - не е нужно да печелите Божията любов, не трябва да печелите спасение - свободно дадено, свободно получено. Изцяло от вас зависи дали ще получите Неговата благодат, Неговата любов, Неговия син. Изцяло зависи от вас да искате това, което Бог предлага.

Вашият приятел в Христос,

Бетси


Отговор 5:

Да, те са почти еднакви, но е по-добре да зададете въпроса по този начин: „Дали получаването на Божията благодат е същото като приемането и вярването, че Бог ме обича, като изпрати Сина Си да умре за моя грях?“

Божията благодат носи спасението (Тит 2:11; срв. Ефесяни 2: 5–8). По този начин

спасението е най-необикновеният израз на Божията благодат

. Получаването на Божията благодат е получаването на спасение, което е безплатен подарък. Също така спасението се получава чрез приемане и вярване, че Бог ме обича толкова много, че е изпратил Сина Си да умре за моя грях.

Римляни 5:15 обяснява: „Но подаръкът не е като нарушението. Защото, ако мнозина са умрели от провинението на един човек, колко повече Божията благодат и дарбата, дошла по благодатта на един човек, Исус Христос, преливат върху мнозина! "От всички указания в Писанието е видно, че спасението е с Божията благодат. Не можем да спечелим Божия дар за спасение със собствените си усилия. Той се получава само чрез приемане и вярване в Неговия Син Исус Христос.


Отговор 6:

Няма значение дали вярвате на този бог, други богове или нямате божества .. Никой не знае. Но ако някой действително съществува, тогава е така, най-вероятно ЦЕЛИЯТ СВЕТ ще види колко точно е това божество.

Просто защото някой Коран ви казва да, не или може би ... те не знаят. Тя се основава на ВЕРЕНИЕ, а не на ФАКТ.

Така че отново, ВЯРВАЙТЕ какво искате. ВЯРВАЙТЕ как ВИ тълкувате вашия бог или богове. Какво те прави щастлив.

Молиш ли се? Получихте ли двойния син чек, за да потвърдите получаването / четенето от вашия бог? Не ... но все пак го правиш. Защото ВЯРВАШ.

Аз съм агностичен атеист, така че да ... Не вярвам в нито едно божество, но НИКОЙ не знае истинския отговор.

Може би Коран, който отговаря на въпроса ви, казва „Да! Вървете в мир ... Бог ви обича ... бла, бла, бла ”... и след това сменя раздели и отива на някакъв педофилски уебсайт. Или може би е расистко прасе. Освен ако вашият бог няма акаунт в Quora, важно е само какво ИСКАТЕ ДА ВЯРВАТЕ. :)


Отговор 7:

Зависи изцяло от това, което имате предвид.

Благодатта е незаслужена доброта; незаслужена услуга. В този смисъл не, това не зависи от вашите познания. Дори на невярващите се предоставя незаслужена доброта.

Но Благодатта е и нещо повече от това и тя се получава, като приемате и вярвате, че сте обичани от Бог. Това е голяма част от него.

Грейс е Личност. Ако нямате този „човек“, вие не сте под благодатта. Можете също така да отпаднете от благодатта, като се върнете към Закона, който буквално е прелюбодейство, но аз отстъпвам.

Знам, че може да звучи странно, но в Писанията за греха се говори и от гледна точка на личността. Той е в съществителна форма. В Римляни Павел описва греха като притежаващ личност. Той казва, че грехът е съществително име (а не глагол), характеризиращо се с желания и програма.

Грейс не е куп правила, които трябва да спазвате. И благодатта не е Божият лубрикант за омазняване на зъбните колела на собствените усилия. Грейс е Човек, който живее живота си чрез вас. Да живееш под благодат е като да си женен, само че още повече. Това е приключението на живота, споделено с Христос. Благодатта не е теология. Това не е предмет. Това не е доктрина. Това е човек и се казва Исус. Това е причината, поради която Господ иска да получите изобилието на благодатта, защото да имате изобилие на благодат, означава да имате изобилието на Исус.


Отговор 8:

Вярвам, че факторът, който най-много забавя духовния растеж, е недоверието към Божията любов към нас. И все пак това е ключово за връзката ни с Бога, който св. Йоан заявява „Бог Е любов.“ Той е небесната куче (Франсис Томпсън), който се стреми да сподели любовта си към нас и ни преследва безмилостно, както любовникът преследва любимата си. Една от причините, която ни пречи да отвърнем, е фактът, че както казва Аквински, „Човек не може да обича този, когото не познава. Ако искаме да приемем любовта му (което Е благодат), поне трябва да се стремим да научим за Него. Това е целта на нашето съществуване. Когато открием, че Той е Любов, тогава ще Го обичаме и ще приемем факта, че Той ни обича, безкрайно.


Отговор 9:

Моето скромно мнение е, че признаването или вярването, че Божията благодат съществува или може да се отнася за вас, е приемане, че Бог е. Ако Бог е такъв, тогава всички други присъщи атрибути на Бог биха били приложими, дори ако вашият житейски избор не отразява непременно тази вяра. Благодатта е дар, който идва от преливането на незаслужената пълноценна и обхващаща любовта към Бога. „За една стотинка, за една лира“, казвам. Ако получите този, вие признавате цялото.


Отговор 10:

Не.

Можете да получите Божията благодат, независимо дали вярвате в него или не или го приемате. Благодатта е дар от Бог, даден свободно, без да го поискате или заслужите.


Отговор 11:

Божията Благодат е представена погрешно от съвременните християнски секти. Бог обича всички, включително Луцифер / Сатана. Бог дава на всеки енергията, от която се нуждае, за да живее, и дух на пазител, който да ръководи и защитава. Това е Божията любов към Неговите деца.

Божията благодат е това, което никой не заслужава или е спечелил. Това е Божията прошка за нашия бунт срещу Него, всеки и всички, включително Луцифер / Сатана. Нарича се Благодат, защото не заслужаваме да ни бъде простено това, което направихме срещу Небесния цар - Исус. Вижте какво е Божията любов? Как изглежда / се чувства? Трябва да са повече от просто думи, написани в Библията. Как наистина човек изпитва любовта на Бог?