как да се съкрати професор


Отговор 1:

„Почетен професор“ обикновено не е съкратен, главно защото „проф. Заслужил“. (според Оксфордския речник за писатели и редактори, 1981, стр. 119) е някак безсмислено.

Най-често в моя професионален опит, конструкцията ще бъде нещо по следния начин: -

Проф. AJP Smith, професор по история в колежа Balliol, Оксфорд, ще произнесе речта.

Благодаря за A2A.


Отговор 2:

Почетният професор обикновено все още се обръща към „професор“ от хора, които изобщо искат да използват заглавие, така че мисля, че „проф.“ би било напълно добро съкращение. В ситуации, в които разграничението всъщност има значение - може би в биографична бележка или новинарски доклад - вероятно бихте написали пълното заглавие във всеки случай.


Отговор 3:

Може да бъде съкратено PE или PE или Prof Emer.