Как да напишете разликата между 'त' и 'ट', 'न' / 'ण' / 'ञ' и 'ङ', 'श' и 'ष' на английски?


Отговор 1:

Можете да следвате фонетична английска писменост, както в книгите на ISKCON (Международното общество за съзнание на Кришна) като Bhagavadgita, каквато е тя.

Това е от Първата книга на Самскрт на сър Рамакришна Гопал Бхандаркар. Сходният скрипт се намира в речниците, написани от сър Моние Уилямс или Шри Ваман Сиварам Апте, Макс Мюлер и т.н.