Как измислят кубични инчове двигател? Каква е основната разлика между Chevy 327 и 350?


Отговор 1:

Кубически инчов рейтинг (или литър в метрична стойност) е обемът на всички добавени цилиндри.

Всеки цилиндър има бутало в него, което се движи нагоре и надолу. Разстоянието, което изминава, се нарича „ход“.

След това всеки цилиндър има диаметър. Колкото по-голям е диаметърът, толкова по-голям обем поема цилиндърът. Разстоянието през цилиндъра се нарича „отвор“.

Обемът на цилиндъра е V = височина * pi * радиус ^ 2 (радиусът е половин от диаметъра)

Chevy 327 има 4 ″ отвор и 3.25 ″ ход. Chevy 350 има 4 ″ отвор и 3.48 ″ ход

Тъй като и двете имат отвор 4,, и двамата имат радиус 2 ″.

За 327:

V = 3.25 * 3.14159 * 2 ^ 2V = 40.84 кубически инча на цилиндър

Тъй като има 8 цилиндъра:

Общ обем = 40.48 * 8 = 326.7 (закръглено до 327)

За 350:

V = 3,48 * 3,14159 * 2 ^ 2V = 43,73

Отново V8, така че:

Общ обем = 349,8 (закръглено до 350)