Как да разреша разликата между дължините на Greenwich 82 ° 30 E и 46 ° W дължина?


Отговор 1:

Източната дължина се счита за положителна, а западната дължина - отрицателна.

Намирането на разликата води до промяна на знака на препратката, след което се добавя алгебрично. Ако дължината на 46 градуса W е началното място, то източното местоположение ще бъде сумата 124 градуса. 30 минути Ако източното местоположение е началното, разликата е отрицателна, но сумата е същата. Отрицателното показва, че посоката на движение е обърната.