Как да обясня разликата между обект и клас по най-простия начин?


Отговор 1:

Разлика между клас и обект в C ++

дефиниция

Класът е механизъм за свързване на членовете на данните и свързаните с тях методи в едно цяло. Момент на клас или променлива на клас.

съществуване

Класът е логично съществуване. Обект е физическото съществуване.

Разпределение на паметта

В класа памет не се разпределя пространството, когато е създадено. В обекта паметта се разпределя, когато е създадена.

Декларация / дефиниция

Определението за клас е създадено веднъж. Обектът се създава много време, колкото ви е необходимо.