Как може да се опише разликата между симетрична многопроцесорна и асиметрична мултипроцесора в условията на миряните?


Отговор 1:

В мултипроцесора помислете за два процесора Система, ако два процесора са x86 ISA, тогава ние наричаме системата като симетричен мултипроцесор, ако единият процесор е x86, а другият е ARM или който и да е друг, ние ги наричаме асиметричен мултипроцесор

Симетричният процесор има предимството на лесните компилатори и оформления и т.н. и обратно падане е, че имаме нужда от различна архитектура за различни работни натоварвания, а хетерогенни или асиметрични печелят в този момент ....