Как може да се каже разликата между морален провал и психично заболяване?


Отговор 1:

Дълга история вярваше, че психичните заболявания и злоупотребата с наркотици са морални провали. Вярвам, че сме по-просветени, тъй като разбрахме болестите и тяхното лечение.

Психичното заболяване е нещо, което го прави човек далеч от това, което се счита за нормално. Мисля, че има много морални провали в света и това може да се разглежда в „нормалната“ област.