Как BHP, въртящият момент и обемът на двигателя са взаимосвързани в превозното средство? Въз основа на тези параметри как мога да преценя работата на превозно средство? Има ли разлика между BHP в мотора и този на автомобил?


Отговор 1:

Моля да се различавам с по-ранните отговори. Въртящият момент е най-важният фактор на двигателя. Въртящият момент определя способността за издърпване на превозното средство да се движи с определен товар дори на наклон, както е посочено от производителя. BHP е пряко свързана с ускорението. Товароносител (камион или полуремарке) с 5-литров двигател или работен обем 5000 cc може да има 200 BHP, но въртящ момент от 700 NM. Същият двигател с турбо зарядно ще добави 15% или повече BHP, но въртящият момент ще остане същият. Така че фокусът при проектирането на товарен носител не е върху ускорението или BHP, а повече върху въртящия момент. Автомобилите и моторите от друга страна не трябва да пренасят тежки товари, следователно има по-голям акцент върху BHP за по-добро ускорение, което се превръща в USP в продажбите.


Отговор 2:

Принципът на работа на двигател с вътрешно горене е налягането на газа, създадено от изгоряло гориво, избутва буталото, което завърта коляновия вал. Това създава сила на завъртане (въртящ момент) на коляновия вал и чрез зъбни колела, а след това чрез задвижващия вал действа върху колелото.

По-големият обем на двигателя помага да се създаде повече сила на газ чрез изгаряне на инжектирано гориво (не можете да увеличите силата на газ, като просто впръскате повече гориво, тъй като запазването на въздуха е ограничено за даден обем в двигателя). Ефектът на завъртане, създаден от пистолета на манивелата (при работещи предавателни отношения), е въртящият момент. Мощността е функцията на въртящия момент и скоростта P = 2 * 3.14 * N * T / 60. ; N е оборотите на двигателя.Т се получава въртящ момент. P е произведена мощност. (Въртящият момент, произведен от двигателя, не е еднакъв при всички скорости, тъй като е характеристика на горенето). Надявам се, че сте ясни с условията.


Отговор 3:

Принципът на работа на двигател с вътрешно горене е налягането на газа, създадено от изгоряло гориво, избутва буталото, което завърта коляновия вал. Това създава сила на завъртане (въртящ момент) на коляновия вал и чрез зъбни колела, а след това чрез задвижващия вал действа върху колелото.

По-големият обем на двигателя помага да се създаде повече сила на газ чрез изгаряне на инжектирано гориво (не можете да увеличите силата на газ, като просто впръскате повече гориво, тъй като запазването на въздуха е ограничено за даден обем в двигателя). Ефектът на завъртане, създаден от пистолета на манивелата (при работещи предавателни отношения), е въртящият момент. Мощността е функцията на въртящия момент и скоростта P = 2 * 3.14 * N * T / 60. ; N е оборотите на двигателя.Т се получава въртящ момент. P е произведена мощност. (Въртящият момент, произведен от двигателя, не е еднакъв при всички скорости, тъй като е характеристика на горенето). Надявам се, че сте ясни с условията.


Отговор 4:

Принципът на работа на двигател с вътрешно горене е налягането на газа, създадено от изгоряло гориво, избутва буталото, което завърта коляновия вал. Това създава сила на завъртане (въртящ момент) на коляновия вал и чрез зъбни колела, а след това чрез задвижващия вал действа върху колелото.

По-големият обем на двигателя помага да се създаде повече сила на газ чрез изгаряне на инжектирано гориво (не можете да увеличите силата на газ, като просто впръскате повече гориво, тъй като запазването на въздуха е ограничено за даден обем в двигателя). Ефектът на завъртане, създаден от пистолета на манивелата (при работещи предавателни отношения), е въртящият момент. Мощността е функцията на въртящия момент и скоростта P = 2 * 3.14 * N * T / 60. ; N е оборотите на двигателя.Т се получава въртящ момент. P е произведена мощност. (Въртящият момент, произведен от двигателя, не е еднакъв при всички скорости, тъй като е характеристика на горенето). Надявам се, че сте ясни с условията.


Отговор 5:

Принципът на работа на двигател с вътрешно горене е налягането на газа, създадено от изгоряло гориво, избутва буталото, което завърта коляновия вал. Това създава сила на завъртане (въртящ момент) на коляновия вал и чрез зъбни колела, а след това чрез задвижващия вал действа върху колелото.

По-големият обем на двигателя помага да се създаде повече сила на газ чрез изгаряне на инжектирано гориво (не можете да увеличите силата на газ, като просто впръскате повече гориво, тъй като запазването на въздуха е ограничено за даден обем в двигателя). Ефектът на завъртане, създаден от пистолета на манивелата (при работещи предавателни отношения), е въртящият момент. Мощността е функцията на въртящия момент и скоростта P = 2 * 3.14 * N * T / 60. ; N е оборотите на двигателя.Т се получава въртящ момент. P е произведена мощност. (Въртящият момент, произведен от двигателя, не е еднакъв при всички скорости, тъй като е характеристика на горенето). Надявам се, че сте ясни с условията.


Отговор 6:

Принципът на работа на двигател с вътрешно горене е налягането на газа, създадено от изгоряло гориво, избутва буталото, което завърта коляновия вал. Това създава сила на завъртане (въртящ момент) на коляновия вал и чрез зъбни колела, а след това чрез задвижващия вал действа върху колелото.

По-големият обем на двигателя помага да се създаде повече сила на газ чрез изгаряне на инжектирано гориво (не можете да увеличите силата на газ, като просто впръскате повече гориво, тъй като запазването на въздуха е ограничено за даден обем в двигателя). Ефектът на завъртане, създаден от пистолета на манивелата (при работещи предавателни отношения), е въртящият момент. Мощността е функцията на въртящия момент и скоростта P = 2 * 3.14 * N * T / 60. ; N е оборотите на двигателя.Т се получава въртящ момент. P е произведена мощност. (Въртящият момент, произведен от двигателя, не е еднакъв при всички скорости, тъй като е характеристика на горенето). Надявам се, че сте ясни с условията.