google docs как да премахнете условното форматиране


Отговор 1:

За да изчистите цялото условно форматиране в даден раздел за работна книга:

  1. Изберете целия лист. Най-лесният начин е да щракнете върху квадратчето над цифрите за редовете и вдясно от буквите за колоните.
  2. Виждате само условното форматиране за избраните клетки. Ако искате да изчистите условното форматиране за част от раздел, изберете тази област.
  3. Изберете „Форматиране“ от лентата с инструменти.
  4. В падащото меню изберете „Условно форматиране“
  5. Това ще отвори нов прозорец с цялото условно форматиране. Преместете мишката върху формат и се появява кошче за боклук. Кликнете върху кошчето, за да го изтриете.
  6. Продължете, докато всички бъдат изтрити.