За целите на приема в колеж, каква е разликата между 34, 35 и 36 на ACT?


Отговор 1:

По отношение на реалния тест определено има разлика. Но по отношение на процеса на приемане в колеж, наистина няма разлика.

Приемните служители използват тестови оценки и вашите средни оценки като показатели за вашата академична способност, но след като сте достигнали определен праг (около 33 или повече за повечето елитни училища, може би дори малко по-нисък), тогава разликата между 34 и a 36 наистина няма значение.

И така, след като сте изпълнили този праг, това, което подсказва везните за или против кандидатурата ви, е как се представяте в заявлението, какво сте направили извън класната стая, как сте следвали страстите си в гимназията и като цяло това, което те прави уникален.

Хиляди валедикторианци и студенти с перфектни SAT / ACT резултати се прилагат в топ училищата всяка година. Не всички от тях влизат. И макар че много от тях не влизат, го правят и други студенти, които не са имали перфектна оценка или не са завършили номер 1 в класа си много пъти. Така че, като цяло, докато е важен силния тестов резултат, след като съответствате на стандарта в училище, трябва да отделите време и енергия, за да сте сигурни, че се откроявате в молбата си.

За повече съвети за прием в колеж, вижте тази публикация!