Английски (език): Каква е разликата между пример и илюстрация?


Отговор 1:

„Примерът“ е по-общ по значение и е предимно словесен и „илюстрацията“ е по-скоро действие или факт за илюстриране (показване) на примера.

О: какво е кинетична енергия? Можете ли да дадете някои примери? Б: Енергията, която тялото притежава по силата на движение, се нарича кинетична енергия. Например движеща се кола, търкаляща се топка.А: Можете ли да илюстрирате? "B" използва топка и я навива, за да илюстрира.

Надявам се това да помогне!