не ми казвай как да живея живота си песен


Отговор 1:

Живота ми

Укроти Импала

,

Жу

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Не ми казвай Не ми казвай

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Не ми казвай Не ми казвай

Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека ...


Отговор 2:

Коя песен има текстът „Не ми казвай, че всичко ми е в ума“ и „остави ме да живея живота си“?

Когато видях въпроса, си помислих, че тези два реда са част от песента.

Очевидно тези два реда са цялата песен!

„Моят живот“ от

Укроти Импала

,

Жу

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Не ми казвай Не ми казвай

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Не ми казвай Не ми казвай

Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си

Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си


Отговор 3:

Това е „Моят живот“ от Tame Impala и Zhu.

Текстове на песни:

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Не ми казвай Не ми казвай

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си

Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми Не ми казвай Всичко е в съзнанието ми В ума ми

Не ми казвай Не ми казвай

Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Позволете ми да живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си

Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си Нека живея живота си