Обобщава ли тази статистика разликата между незаконността и незаконността?


Отговор 1:

Според моите знания, няма голяма разлика между двете, но терминът незаконен може да се използва за нарушение на конкретен обект. Например - нарушаване на клауза в договор, която може да бъде наречена като незаконна от договора. Незаконното е по-широк термин и може да се използва срещу държавата. Например - притежанието на Ak47 е незаконно.