Атеистите знаят ли разликата между метафизиката и материализма?


Отговор 1:

Атеистите знаят ли разликата между метафизиката и материализма?

Някои правят & други не. Единственото нещо, което можете да предположите за атеистите, е, че те не вярват на твърденията на бога. Дали вярват, че твърдят, че има нещо метафизично, е друг проблем. Говоря като атеист, вярвам, че има числа и те не са съществени, но това по никакъв начин не оправдава твърденията на бога, нали?


Отговор 2:

Не го правя, но това няма нищо общо с факта, че просто не вярвам в никакви богове или божества.

Не разбирам какво е толкова трудно в разбирането какво е атеист. Ако някой вярва в бог, богове, божества или някакви свръхестествени същества, тогава той не е атеист. Ако някой не вярва в никакви богове, божества или свръхестествени същества, значи е атеист. Това е всичко. Няма нищо друго.

Така че, ако започнете въпрос с „Правете атеисти…“ или „Атеисти ли сте…“ и това има общо с всичко друго, вяра в богове, божества или свръхестествени същества, тогава отговорът е: „Това е без значение.“

Няма значение колко спорите, опитайте се да предефинирате атеизма, посочете (вашето възприятие за) провалите на атеизма, разстройте се от него, оплачете се от него, възмутете се от него, остава фактът, че просто не вярвам в всякакви богове, божества или свръхестествени същества. Край на историята.


Отговор 3:

Не го правя, но това няма нищо общо с факта, че просто не вярвам в никакви богове или божества.

Не разбирам какво е толкова трудно в разбирането какво е атеист. Ако някой вярва в бог, богове, божества или някакви свръхестествени същества, тогава той не е атеист. Ако някой не вярва в никакви богове, божества или свръхестествени същества, значи е атеист. Това е всичко. Няма нищо друго.

Така че, ако започнете въпрос с „Правете атеисти…“ или „Атеисти ли сте…“ и това има общо с всичко друго, вяра в богове, божества или свръхестествени същества, тогава отговорът е: „Това е без значение.“

Няма значение колко спорите, опитайте се да предефинирате атеизма, посочете (вашето възприятие за) провалите на атеизма, разстройте се от него, оплачете се от него, възмутете се от него, остава фактът, че просто не вярвам в всякакви богове, божества или свръхестествени същества. Край на историята.


Отговор 4:

Не го правя, но това няма нищо общо с факта, че просто не вярвам в никакви богове или божества.

Не разбирам какво е толкова трудно в разбирането какво е атеист. Ако някой вярва в бог, богове, божества или някакви свръхестествени същества, тогава той не е атеист. Ако някой не вярва в никакви богове, божества или свръхестествени същества, значи е атеист. Това е всичко. Няма нищо друго.

Така че, ако започнете въпрос с „Правете атеисти…“ или „Атеисти ли сте…“ и това има общо с всичко друго, вяра в богове, божества или свръхестествени същества, тогава отговорът е: „Това е без значение.“

Няма значение колко спорите, опитайте се да предефинирате атеизма, посочете (вашето възприятие за) провалите на атеизма, разстройте се от него, оплачете се от него, възмутете се от него, остава фактът, че просто не вярвам в всякакви богове, божества или свръхестествени същества. Край на историята.