раздори как да се движи някой


Отговор 1:

Можете да СПОДЕЛИТЕ съобщение с друг канал.

https://get.slack.help/hc/en-us/articles/203274767-Sharing-messages-in-Slack

Имайте предвид, че: „Съобщение от частен канал или директно съобщение не може да се споделя на друго място.“


Отговор 2:

Няма плъзгане-n-drop свързване на разговори между канали. Но можете да споделите съобщение само за четене от един обществен канал на друг.

Щракнете върху „...“ до съобщението и изберете Споделяне.

Това лице може да щракне върху съобщението и то ще го отведе до оригиналния публичен канал, където може да коментира.


Отговор 3:

Общото ще бъде видимо за всички, така че. Ако искате някой конкретен да види това преобразуване, винаги можете да го маркирате в общия канал.


Отговор 4:

Не съм запознат с това приложение